OM HOTCLUB JAZZSIDE

Hotclub.no er siden for alle norske jazz-elskere. Vi gir deg informasjonen du trenger å vite. Vi er jazzens Hvem Hva Hvor.

Hjem » New Orleans og jazzens opprinnelse
Jazz New Orleans

New Orleans og jazzens opprinnelse

Jazz er en av de største og mest betydningsfulle musikksjangrene i verdenshistorien, men det er fremdeles noe usikkerhet rundt jazzens historie og opprinnelse. De fleste historikere og forskere er imidlertid enige om at musikkstilen ble født og fostret i sørstatsbyen New Orleans.

New Orleans – en kulturell smeltedigel

Byen New Orleans ble grunnlagt i 1718 som en del av den franske kolonien i Amerika. Etter litt frem og tilbake ble etter hvert ble kolonien solgt til USA gjennom det mye omtalte Louisiana-kjøpet. Den kulturelle sammensetningen i New Orleans skilte seg fra resten av det unge USA på den tiden. Den stort sett kreolske befolkningen var katolsk og fransktalende i stedet for protestantisk og engelsktalende. Befolkningen var kjennetegnet av en mer liberal tilnærming til livet, med stor interesse for musikk, dans og alkohol.

Kulturen ble gjennom 1700-tallet ytterligere beriket fra Afrika gjennom slavehandel. Allerede mot slutten av 1700-tallet hadde mer enn 50 % av byens befolkning afrikansk tilhørighet. I forkant av borgerkrigen fikk byen svært mange nye tyske og irske borgere, og etter krigen også mange italienske nykommere. Konsentrasjonen av nye europeiske borgere var unikt for den sørlige delen av USA på den tiden.

Kulturell utveksling

Denne rike kombinasjonen av forskjellige kulturer bidro til stor kulturell utveksling innad i befolkningen. Dette kan ses blant annet gjennom dannelsen av store og frie grupperinger av «fargede kreoler», befolkningsgrupper med aner fra Afrika og Europa, som ofte var godt utdannet og flinke håndverkere. Musikerne som kom fra disse samfunnene, var anerkjent for sine ferdigheter. Kombinasjonen av deres musikkferdigheter og sammensetningen av de forskjellige kulturene var trolig grunnlaget for jazzens opprinnelse.

De forskjellige folkeslagene og kulturene bodde ofte veldig tett sammen i byen, noe som ytterligere bidro til stor utveksling dem imellom. Det ble sjelden dannet gettoer med bare ett folkeslag, noe som ellers var vanlig i slike store byer. Den unike sammensetningen av forskjellige folkeslag og kulturer var med på å danne grunnlaget for mange rike tradisjoner som New Orleans er godt kjent for. Byen er svært godt kjent for sine festivaler, unike mattradisjoner og kanskje mest av alt sin musikk. I denne unike kulturelle smeltegryten har samtlige etniske kulturer bidratt til et veldig aktivt musikkmiljø i byen.

Afrikanske og europeiske musikktradisjoner møtes

Et tidlig og meget velkjent eksempel på etnisk innflytelse på opprinnelsen av jazz, er afrikansk dans og trommetradisjoner i New Orleans. Slaver fra Afrika hadde tradisjon for å møtes hver søndag på et spesielt marked utenfor byen. Tradisjonell afrikans dans og trommemusikk var en stor attraksjon allerede på midten av 1800-tallet. Dette markedet har i senere tid fått navnet «Congo Square» som anses for å ha bidratt stort til å bevare afrikansk musikk og kultur. Deres arv lever videre den dag i dag i den årlige jazzfestivalen Congo Square Rhytms Festival.

En annen stor innflytelse på jazzen var brassband, som ble populære over hele Amerika på slutten av 1800-tallet. Brassband ble svært populære i New Orleans, og flere velkjente band som for eksempel Excelsior og Onward hadde sin opprinnelse her. Den afrikanske befolkningen hadde stor innflytelse på jazzmusikken, men den ble et større fenomen med inspirasjon fra mange etniske grupperinger i New Orleans.

New Orleans-jazz

New Orleans-jazz ble raskt en egen musikksjanger på starten av 1900-tallet, og det tok ikke lang tid før den begynte å spre seg til andre byer i USA. Det hele startet litt i det små, ved at musikere tilsluttet seg elvebåter eller reisende attraksjoner. Etter hvert utviklet det seg til at jazzmusikere fra New Orleans kunne dra på turne og holde konserter.

En av disse tidlige pionerne er Jelly Roll Morton, som spilte og komponerte på piano, og som begynte å spre New Orleans-jazz til andre byer allerede fra 1907. Et annet eksempel er The Original Creole Orchestra, som forlot New Orleans til fordel for Los Angeles i 1912 for å turnere USA. Dette bidro stort til at jazzmusikken fra New Orleans ble så populær. Denne populariteten har holdt seg i mer enn hundre år, og har satt sitt preg på andre kulturelle aspekter. I dag kan du til og med spille på spilleautomater inspirert av New Orleans-jazz, for eksempel Jazz of New Orleans spilleautomat.

Jazzen sprer seg til resten av USA

New York og Chicago ble de største markedene for jazz i starten, og populariteten spredde seg videre derifra. Det aller første kommersielle jazzalbumet ble produsert i New York i 1917. Bandet som stod bak var Original Dixieland Jazz Band, og albumet ble en stor hit. Kort tid senere ble New Orleans-jazz en nasjonal sensasjon i USA.

Som et resultat av den store etterspørselen etter jazz, valgte mange store navn å forlate New Orleans for å prøve lykken i andre byer. Kanskje den mest betydningsfulle av disse utvandringene fant sted i 1922, da Louis Armstrong forlot New Orleans til fordel for Chicago. Her satte han sitt preg på musikkhistorien, og banet vei for alle de store navnene som skulle komme etter ham. Hans unike stil og enorme ferdigheter viste verden at det er mulig å fungere som soloartist innenfor jazz.

Legg igjen en kommentar